Zakład Budowlano - Drogowy Adam Trzepizur
Usługi ogólnobudowlane: murarskie, dekarskie, tynkarskie, malarskie, docieplenia budynków, układanie glazury, boazerii, podłóg, remonty wnętrz. Usługi drogowe: przebudowa, budowa i remonty dróg, obiektów mostowych, chodników, placów, zatok autobusowych i zadrzewienia.
Kilka słów o firmie:

Rok 1994 jest rokiem założenia i rozpoczęcia działalno¶ci Zakładu Budowlano - Drogowego, którego wła¶cicielem jest Adam Trzepizur. Siedziba Zakładu znajduje się w Kroczycach przy ul. Szkolnej 29a.

Zakres usług ¶wiadczonych przez Zakład obejmuje:
Usługi ogólnobudowlane:

Usługi murarskie, dekarskie, tynkarskie, malarskie, docieplenia budynków z wyk. tynków, układanie glazury, boazerii, podłóg, modernizacja i remonty wnętrz.
Usługi drogowe:

Modernizacja odwodnienia dróg - rowy i pobocza, przebudowa i budowa przepustów drogowych ramowych i rurowych, remonty obiektów mostowych i wiaduktów, budowa i przebudowa chodników, placów, zatok autobusowych z kostki betonowej, granitowej i mas bitumicznych, modernizacja zadrzewienia - wycinka drzew, wycinka odrostów oraz karczowanie i frezowanie pni drzew.
Usługi sprzętowe:

Firma posiada maszyny wielozadaniowe "Mecalac" 11cx i 11cxi, które w zależno¶ci od przystawek mog± pracować jako koparka, ładowarka, widlak, dĽwig, równiarka ¶cinarka poboczy, oraz koparko - ładowarki "Ostrówek" i samochody ciężarowe marki Kamaz (wywrotka) i Jelcz (wywrotka).
Dystrybucja naturalnych wód Ľródlanych "¬RÓDEŁKO":

W ofercie znajduj± się również nowooczesne i energoszczędne dystrybutory małe i duże (wolno stoj±ce) realizuj±ce funkcje grzania i schładzania wody oraz pompki ręczne i zbiorniki porcelanowe z kranikiem do wody. Dostawa wód do 24 godzin od momentu zgłoszenia.
O firmie
Kilka słów o firmie Zakład Budowlano - Drogowy Adam Trzepizur
Budowlane
Układanie glazury, podłóg, armatury, modernizacja i remonty wnętrz.
Drogowe
Zatoczki, place, chodniki, pobocza, bariery, barierki, schody.
Sprzętowe
Posiadamy maszyny wielozadaniowe "Mecalac" 11cx i 11cxi.
¬RÓDEŁKO
Dystrybucja naturalnych wód Ľródlanych "¬RÓDEŁKO".
Zakład Budowlano - Drogowy Adam Trzepizur

42-425 Kroczyce
ul. Szkolna 29a
tel./fax 034 315-21-33
tel. 034 315-20-72
tel. kom. 0507 128 734
tel. kom. 0502 377 927.

Copyright © 2006 Logic One